Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Předložení návrhu 02.08.2017
Poslední změna 12.08.2017
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíle návrhu

Nařízení vlády v odůvodněných případech zajišťuje ochranu zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele i po uplynutí rozhodného období dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, prostřednictvím prodloužení délky rozhodného období a lhůty, ve které lze dlužné mzdové nároky uplatnit.

Historie procesu

Vláda

02.08.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
11.08.2017Ukončení sběru připomínek 
12.08.2017Projednávání nepokračuje