Návrh vyhlášky o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Předložení návrhu 14.07.2017
Poslední změna 19.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka

Cíle návrhu

Do vyhlášky je začleněna také úprava deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele. Tato problematika byla dosud upravena ve vyhlášce č. 231/2009 Sb.

Historie procesu

Vláda

14.07.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
21.07.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění
11.09.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

19.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 308/2017 Sb.