Návrh nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Předložení návrhu 06.06.2017
Poslední změna 02.10.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Celá koncepce nového systému odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků předpokládala, že se v globále a v průměru (přiměřeně aktuálním realitám) zachová dosavadní úroveň odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. V současné době se však jeví za potřebné zohlednit zároveň formou průběžné valorizace stávající výše měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev územních samosprávných celků trend trvale se zvyšujících nároků na výkon těchto funkcí.

Historie procesu

Vláda

06.06.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
27.06.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
11.09.2017Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

02.10.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 318/2017 Sb.