Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby

Předložení návrhu 13.04.2017
Poslední změna 30.08.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Konkrétně se jedná o následující změny. V textu vyhlášky je výslovně stanoven dolní limit ubytovací plochy cely nejméně 3 m2 na jednoho obviněného. Usnadnění a zefektivnění práce opatrovníka, byl-li obviněný omezen na svéprávnosti, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociálního kurátora stanovením povinnosti Vězeňské služby ČR mají povinnost informovat tyto subjekty o přijetí obviněného do výkonu vazby, jeho případném přemístění na dobu delší než 7 dní a propuštění z výkonu vazby. 

Historie procesu

Vláda

13.04.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
10.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
24.08.2017Projednáno, schváleno k vydánítext, ria

Sbírka zákonů

30.08.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 280/2017 Sb.