Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Předložení návrhu 24.06.2014
Poslední změna 19.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

V případech zletilých dětí taková možnost dosud není, přičemž tyto studující zletilé děti potřebují finanční prostředky a materiální zabezpečení pro svůj další rozvoj a výživu stejně jako děti nezletilé. Neexistuje právní důvod, proč by hrozba pozastavení řidičského oprávnění povinnému, který neplní svoji vyživovací povinnost, měla být realizována pouze u nezletilých dětí a po dosažení zletilosti již nikoliv.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.06.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

30.06.2014V připomínkovém řízení 
04.07.2014Ukončení sběru připomínek 
21.07.2014Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

03.03.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
08.06.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.07.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.07.2017Postoupeno Senátu 
16.08.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

23.08.2017Postoupeno prezidentu republiky 
04.09.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

19.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 298/2017 Sb.