Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Předložení návrhu 12.05.2017
Poslední změna 16.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle návrhu

Novelou vyhlášky se mění pouze přílohy č. 1 vyhlášky.

Historie procesu

Vláda

12.05.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
23.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
09.06.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

16.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 171/2017 Sb.