Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Předložení návrhu 12.04.2017
Poslední změna 04.08.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Vyhláška dříve transponovala do vnitrostátního právního řádu vybraná ustanovení rámcových směrnic upravujících schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel, čtyřkolek, jakož i zemědělských a lesnických vozidel. Tato právní úprava potažmo nemůže být v textu vyhlášky zachována, jelikož již k tomu neexistuje zákonné zmocnění a současně je předmětná materie plně pokryta výše zmíněnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

12.04.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
09.05.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
27.07.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

04.08.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 235/2017 Sb.