Návrh poslanců na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům

Předložení návrhu 01.03.2017
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Právní řád České republiky doposud neobsahoval právní úpravu týkající se ochrany zemědělské půdy při převodu vlastnického práva k ní. Navíc za současného právního stavu není ani zajištěno, že převáděná zemědělská půda bude nadále využívána k zemědělským účelům, neboť nový nabyvatel má možnost požádat o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

01.03.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

06.03.2017V připomínkovém řízení 
17.03.2017Ukončení sběru připomínek 
29.03.2017Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období