Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Předložení návrhu 10.02.2017
Poslední změna 26.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Vyhláška doplňuje kategorii dráhy místní, a to do ustanovení týkajících se věku, vzdělání a odborné způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na stanovených drahách. 

Historie procesu

Vláda

10.02.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
21.02.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.04.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

26.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 130/2017 Sb.