Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců

Předložení návrhu 16.02.2017
Poslední změna 31.07.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Zejména se jedná o zohlednění změny názvu průkazu, který bude nově vydáván k trvalému pobytu občanům Evropské unie. Obdobně se zohledňují zákonem o pobytu cizinců nově stanovené druhy dokladů vydávaných občanům státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž jim vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občanům státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru (jedná se o občany Norska, Islandu a Lichtenštejnska) a jejich rodinným příslušníkům. Současně se zpřesňují požadavky na fotografii předkládanou cizincem, který je nevidomý nebo ze zdravotních či náboženských důvodů používá pokrývku hlavy.

Historie procesu

Vláda

16.02.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.03.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
14.07.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

31.07.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 224/2017 Sb.