Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Předložení návrhu 02.02.2017
Poslední změna 15.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Cílem zákona je změna systému příspěvku členských pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla do garančního fondu a redukce povinností uhradit regresní náhrady za účelem odstranění předkladatelem tvrzeného diskriminujícího stavu, kdy prostřednictvím příspěvků se fakticky už poskytování plnění z garančního fondu místo vlastníků vozidel, kteří neplnili svou povinnost sjednat povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podílí prostřednictvím uhrazení pojistného ti vlastníci vozidel, kteří svou uvedenou povinnost řádně plní.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.02.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

10.02.2017V připomínkovém řízení 
17.02.2017Ukončení sběru připomínek 
27.02.2017Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

28.04.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.06.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.07.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.07.2017Postoupeno Senátu 
16.08.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

23.08.2017Postoupeno prezidentu republiky 
04.09.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 293/2017 Sb.