Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Předložení návrhu 31.01.2017
Poslední změna 12.07.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanec

Cíle návrhu

Monitorovacím orgán bude ochránce, který má za úkol sledovat naplňování Úmluvy ze strany České republiky a zároveň naplňování práv osob se zdravotním postižením, které Úmluva upravuje. Ochránce však v rámci činnosti monitorovacího mechanismu nebude řešit individuální případy pochybení či nedostatečného naplňování práv osob se zdravotním postižením ve smyslu zabývání se podněty ve své původní ombudsmanské působnosti. Nová působnost tedy ochránci neotvírá nové oblasti pro individuální stížnosti. Ochránce bude k jednotlivým právům osob se zdravotním postižením či jejich aspektům přistupovat spíše tematicky, tj. bude shromažďovat informace o naplňování daného práva v určité oblasti či z určitého pohledu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

31.01.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

07.02.2017V připomínkovém řízení 
17.02.2017Ukončení sběru připomínek 
27.02.2017Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

26.04.2017Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
07.06.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

15.06.2017Postoupeno prezidentu republiky 
15.06.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

12.07.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 198/2017 Sb.