Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Předložení návrhu 24.10.2016
Poslední změna 24.11.2016
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Kromě výše uvedené změny se novelou zákona o matrickách přiměřeně mění i zákon o správních poplatcích, kde se doplňuje sazebník poplatků. 

Historie procesu

Vláda

24.10.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.11.2016Ukončení sběru připomínek 
24.11.2016Projednávání nepokračuje