Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Předložení návrhu 03.06.2014
Poslední změna 13.07.2016
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je zakázat použití technologie hydraulického štěpení hornin a technologie podzemního zplynování uhlí při průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu. Cílem navrhované právní normy je rozšíření definovaných technologií, které nelze používat pro průzkum a těžbu zásob nekonvenčního zemního plynu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

03.06.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

10.06.2014V připomínkovém řízení 
18.06.2014Ukončení sběru připomínek 
02.07.2014Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

13.07.2016Zamítnuto v 1. čtení