Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy týkající se úpravy pravomocí prezidenta republiky

Předložení návrhu 30.10.2014
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Úřad vlády České republiky

Cíle návrhu

Návrh zákona byl vypracován v návaznosti na novelu Ústavy a obsahuje novely těch zákonů, které je třeba upravit v souvislosti se změnami navrhovanými v novele Ústavy.

Novelu Ústavy vláda připravila na základě svého programového prohlášení, v němž se zavázala připravit změnu Ústavy v důsledku zavedení přímé volby prezidenta republiky. Hlavním cílem této navrhované novely Ústavy je:

  1. zpřesnit a upravit kompetence prezidenta republiky i dalších ústavních činitelů v zájmu zachování parlamentního charakteru demokracie v České republice založené na svobodné soutěži politických stran,
  2. zavést klouzavý mandát poslance v zájmu vytvoření vhodnějších podmínek pro výkon činnosti vlády a jejích členů,
  3. změnit úpravu vedoucí k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny na základě usnesení přijatého Poslaneckou sněmovnou, a to na základě praktických zkušeností s uplatněním tohoto institutu v roce 2013,
  4. prodloužit lhůtu, během níž se Senát musí usnést o návrhu zákona postoupeném mu Poslaneckou sněmovnou.

Historie procesu

Vláda

30.10.2014V připomínkovém řízení 
28.11.2014Ukončení sběru připomínek 
03.06.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

03.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období