Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Předložení návrhu 27.05.2014
Poslední změna 05.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Cíle návrhu

Platné znění zákona č. 395/2009 Sb. obsahuje pouze 11 paragrafů, avšak jeho nedílnou součástí je i 6 příloh, které obsahují relativně vysoký počet skutkových podstat (zakázaných jednání), kterých se subjekt disponující tržní silou může za splnění dalších zákonem předpokládaných podmínek dopustit. Zákon je příliš rozsáhlý a nepřehledný. Vzhledem k jistým nejasnostem některých pojmů použitých v zákoně je nutno v rámci aplikace tohoto zákona dovozovat jejich význam výkladem správního orgánu.

Nejasné vymezení základních pojmů vede k prodlužování správního řízení. Účastníci řízení podávají četné námitky ohledně výkladu textu zákona. Správní orgán je nucen se vypořádat s nejasnostmi v některých  pojmech.

Bez nutné technické revize základních pojmů není možné zajistit efektivní vymáhání práva a vytváření větší jistoty účastníků řízení. Stávající text zákona vede a do budoucna může vést k interpretačním kolizím se zákonem o hospodářské soutěži. Změna musí reflektovat shora uvedené skutečnosti, zejména požadavky praxe a rozhodování ve správních řízeních, jinak bude přetrvávat obtížná aplikovatelnost a vymahatelnost tohoto zákona.

Historie procesu

Vláda

27.05.2014V připomínkovém řízení 
10.06.2014Ukončení sběru připomínek 
09.03.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

31.03.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
27.05.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
07.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
05.11.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.12.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

10.12.2015Postoupeno Senátu 
13.01.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.01.2016Postoupeno prezidentu republiky 
28.01.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

02.02.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 50/2016 Sb.