Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Předložení návrhu 17.06.2014
Poslední změna 17.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Novela reaguje na některé problémy, které se vyskytly při aplikaci tzv. doprovodných zákonů k občanskému zákoníku a některých dalších zákonů. Cílem této úpravy je odstranit některé dílčí problémy tak, aby doprovodné zákony a další zákony přispívaly k bezchybnému praktickému fungování soudního řízení. Současně dochází k zapracování některých doporučení veřejného ochránce práv, který byla identifikována v Souhrnné zprávě veřejného ochránce práv za rok 2012.

Mezi základní oblasti, které navrhovaná úprava mění, patří:

Historie procesu

Vláda

17.06.2014V připomínkovém řízení 
16.07.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

04.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.11.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.02.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2015Postoupeno Senátu 
19.03.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

25.03.2015Postoupeno prezidentu republiky 
01.04.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.04.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 87/2015 Sb.