Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Předložení návrhu 26.09.2014
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle návrhu

Novela přizpůsobuje právní úpravu novému Občanskému zákoníku, reaguje mimo jiné i na přijetí některých nových právních předpisů v uplynulém období. Upravují se ustanovení zákona, která jsou za dobu jeho platnosti již překonaná či zastaralá a způsobují tak problémy v praxi. Cílem řady změn je též dosažení větší transparentnosti při provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem za současné snahy o snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Historie procesu

Vláda

26.09.2014V připomínkovém řízení 
24.10.2014Ukončení sběru připomínek 
04.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

19.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
01.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období