Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,a další související zákony

Předložení návrhu 20.11.2014
Poslední změna 07.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíle návrhu

Cílem právní úpravy je umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytovat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které mají charakter osobních a citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

20.11.2014V připomínkovém řízení 
04.12.2014Ukončení sběru připomínek 
16.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

19.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.08.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
30.09.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2015Postoupeno Senátu 
11.11.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.11.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.11.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

26.11.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

07.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 317/2015 Sb.