Návrh zákona o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě)

Předložení návrhu 23.10.2014
Poslední změna 03.10.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Jedná se o zákon upravující obecnou působnost a organizaci daného úřadu a zároveň jde o implementaci práva EU (směrnice 2012/34/EU). Zákonje provázán se souběžně předloženým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a nekteré související zákony, příčemž cílem je zajistit vytvoření nezávislého regulačního subjektu pro oblast drážní dopravy (s působností rovněž v oblasti civilního letectví a pozemních komunikacích).

Historie procesu

Vláda

23.10.2014V připomínkovém řízení 
24.11.2014Ukončení sběru připomínek 
23.09.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice

Poslanecká sněmovna

23.09.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
23.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
31.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.07.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.08.2016Postoupeno prezidentu republiky 
06.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.10.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 320/2016 Sb.