Pl. ÚS 13/02Usnesení ÚS ze dne 13.08.2002

Pl.ÚS 13/02 ze dne 13. 8. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky, navrhovatele Obvodního soudu pro Prahu 1, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 14, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 24. 4. 2002 návrh na zahájení řízení o zrušení části zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky (dále jen "návrh"). Návrh byl doručen Ústavnímu soudu dne 25. 4. 2002.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná. Podal-li takový návrh oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Ústavnímu soudu byl dne 8. 4. 2002 podán Městským soudem v Brně návrh na zrušení části zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky, který je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 11/02. Tento návrh je obsahově shodný s předmětným návrhem.

V předmětné věci není pochybnosti o tom, že oba návrhy jsou obsahově shodné, přičemž řízení v meritu věci bylo zahájeno již podáním návrhu vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 11/02. Na základě této skutečnosti Ústavní soud konstatoval, že zahájení řízení ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 13/02 brání překážka věci zahájené ve smyslu § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Vzhledem k tomu, že Obvodní soud pro Prahu 1 byl v této věci oprávněným navrhovatelem, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník, pokud se tohoto postavení podle § 28 odst. 2 citovaného zákona nevzdá .

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zrušení části zákona podle § 43 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2002

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu