Pl. ÚS 11/03Usnesení ÚS ze dne 27.05.2003 K odejmutí dalšího platu za II. pololetí roku 2001 a představitelům státní moci

Pl.ÚS 11/03 ze dne 27. 5. 2003

K odejmutí dalšího platu za II. pololetí roku 2001 a představitelům státní moci

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera ve věci návrhu Okresního soudu Praha - západ na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky, ve slovu "soudcům", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 16. 5. 2003 návrh na zahájení řízení o zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky, ve slovu "soudcům" (dále jen "návrh"). Návrh byl doručen Ústavnímu soudu dne 20. 5. 2003.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná. Podal-li takový návrh oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Ústavnímu soudu byl dne 8. 4. 2002 podán Městským soudem v Brně návrh na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky, který je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 11/02, ve slovu "soudcům".

Je tedy zřejmé, že oba návrhy jsou obsahově shodné, takže řízení v téže věci bylo zahájeno již podáním návrhu vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 11/02.

Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že řízení v této věci (vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 11/03) brání překážka věci zahájené ve smyslu § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Jde tedy o návrh nepřípustný.

Vzhledem k tomu, že Okresní soud Praha - západ byl v této věci oprávněným navrhovatelem, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník, pokud se tohoto postavení podle § 28 odst. 2 citovaného zákona nevzdá .

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než tento návrh na zrušení části ustanovení § 1 zákona podle § 43 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu, ve slovu "soudcům", odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2003

JUDr. Vladimír Klokočka

předseda senátu Ústavního soudu