IV. ÚS 98/04Usnesení ÚS ze dne 18.05.2004

IV.ÚS 98/04 ze dne 18. 5. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 98/04

Ústavní soud rozhodl dne 18. května 2004 ve věci ústavní stížnosti E. L. C. zastoupené JUDr. V. J. advokátem (přičemž však plná moc přiložena k ústavní stížnosti nebyla), proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2003, čj. 6 As 20/2003-29,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka i advokát v ústavní stížnosti jako zástupce uvedený, ačkoli byli vyzváni přípisem Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, doručeným navrhovatelce dne 31. 3. 2004 a JUDr. V. J. dne 25. 3. 2004, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 40 denní lhůtě tak neučinili. O možnosti odmítnutí ústavní stížnosti byli stěžovatelka i JUDr. V. J. poučeni.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 18. května 2004

JUDr. Miloslav Výborný

soudce zpravodaj