IV. ÚS 94/06Usnesení ÚS ze dne 17.08.2006

IV.ÚS 94/06 ze dne 17. 8. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 94/06

Ústavní soud rozhodl dne 17. srpna 2006 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti MEDIA FLOW, s. r. o., Malostranské nám. 5/28, 118 21 Praha 1, zastoupené Mgr. Tomášem Hübnerem, advokátem, AK nám. Míru 15, 120 00 Praha 2, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 6. 2005, čj. 13 C 5/2004-83, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2005, čj. 53 Co 358/2005-93, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost směřující proto shora uvedeným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 a Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2005 vzal zástupce stěžovatelky podáním ze dne 14. 8. 2006 došlým Ústavnímu soudu dne 15. 8. 2006 v plném rozsahu zpět. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2006

Vlasta Formánková, v. r.

předsedkyně senátu