IV. ÚS 883/12 #1Usnesení ÚS ze dne 24.04.2012

IV.ÚS 883/12 ze dne 24. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti M. Š., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2011 č. j. 8 Tdo 1484/2011-30, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2010 sp. zn. 9 To 292/2010 a rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 26. 2. 2010 sp. zn. 12 T 248/2007 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel byla přípisem Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2012 doručeným mu dne 22. 3. 2012 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Stanovená lhůta však uplynula marně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2012

Miloslav Výborný

soudce zpravodaj