IV. ÚS 791/06Usnesení ÚS ze dne 21.02.2007

IV.ÚS 791/06 ze dne 21. 2. 2007

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu N. N., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. 12. 2006 podání stěžovatelky, které nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2007, v níž jí byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byla upozorněna na to, že neodstranění vad jejího podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzvu k odstranění vad stěžovatelka, jak patrno z poštovní doručenky, převzala dne 11. 1. 2007.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. února 2007

Michaela Židlická

soudce zpravodaj