IV. ÚS 713/02Usnesení ÚS ze dne 15.01.2003

IV.ÚS 713/02 ze dne 15. 1. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 713/02

Ústavní soud rozhodl dne 15. ledna 2003 ve věci ústavní stížnosti Mgr. V.V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 7. 2002, čj. 3 Co 26/2001-143,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2002, doručeným mu dne 23. 12. 2002, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2003

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj