IV. ÚS 701/02Usnesení ÚS ze dne 12.12.2002

IV.ÚS 701/02 ze dne 12. 12. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 701/02

Ústavní soud rozhodl dne 12. prosince 2002 ve věci ústavní stížnosti V. Z., zastoupené JUDr. Z. L., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 9. 2002, čj. 5 Co 1994/2002-55, a rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 22. 5. 2002, čj. 6 C 54/2002-27,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Jak Ústavní soud zjistil z obsahu spisu 6 C 54/2002 Okresního soudu ve Strakonicích, napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích byl doručen zástupci stěžovatelky dne 9. 9. 2002. Byla-li tedy ústavní stížnost podána na poštu dne 12. 11. 2002, stalo se tak již po uplynutí shora uvedené zákonné lhůty, která skončila dnem 7. 11. 2002. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2002

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj