IV. ÚS 671/12 #1Usnesení ÚS ze dne 27.03.2012

IV.ÚS 671/12 ze dne 27. 3. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti B. K., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2011 č. j. 25 Co 465/2011-64, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 7. 2011 č. j. 13 C 162/2010-47 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka byla přípisem Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2012 doručeným jí dne 2. 3. 2012 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Stanovená lhůta však uplynula marně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 27. března 2012

Miloslav Výborný, v. r.

soudce zpravodaj