IV. ÚS 667/01Usnesení ÚS ze dne 22.04.2002

IV.ÚS 667/01 ze dne 22. 4. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 667/01

Ústavní soud rozhodl dne 22. dubna 2002 ve věci ústavní stížnosti 1) F.S., 2) M.S., obou zastoupených JUDr. V.J., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 8. 2001, čj. 14 Co 308/2001-102, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Z obsahu spisu 11 C 158/95 Okresního soudu v Sokolově Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni byl zrušen rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, čj. 28 Cdo 2111/2001-120, který byl zástupci stěžovatelů doručen dne 8. 4. 2002. Vzhledem k uvedenému vznikl tedy stav, kdy stěžovatel v této procesní situaci dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky k ochraně práva (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), takže Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., pro její nepřípustnost odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2002

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj