IV. ÚS 640/02Usnesení ÚS ze dne 13.11.2002

IV.ÚS 640/02 ze dne 13. 11. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 640/02

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti E. B., zastoupeného JUDr. G. Ž., advokátem, proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 148/2002, ze dne 17. 7. 2002, a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, čj. 8905/110/2001, ze dne 15. 4.2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 2. 10. 2002 a poštovnímu úřadu k přepravě předanou dne 1. 10. 2002 , domáhá zrušení shora označených rozhodnutí z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Krajského soudu v Českých Budějovicích, byl právnímu zástupci stěžovatele napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 148/2002, ze dne 17. 7. 2002, doručen 2. 8. 2002. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která uplynula dne 30. 9. 2002. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dne 1. 10. 2002, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2002

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj