IV. ÚS 617/02Usnesení ÚS ze dne 31.10.2002

IV.ÚS 617/02 ze dne 31. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 617/02

Ústavní soud rozhodl dne 31. října 2002 ve věci návrhu V. B.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ve svém návrhu z 18. 9. 2002, jenž je označen jako důrazný a ostrý protest proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 4. 2002, čj. 38 Co 26/2002-104, jako návrh na obnovu řízení a současně i jako ústavní stížnost, pomíjí navrhovatel tu základní a určující skutečnost, že napadené usnesení bylo vydáno v řízení, v němž není účastníkem, neboť tímto účastníkem je jeho manželka M. B. Jak patrno ze spisu 7 C 429/92 Okresního soudu v Hodoníně, nebylo zastoupení žalobkyně M. B. stěžovatelem připuštěno, což znamená, že stěžovatel v tomto řízení nemá ani postavení zástupce. Z uvedených důvodů třeba proto považovat navrhovatelovo podání za návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou, neboť jedinou legitimovanou osobou, a to i k podání ústavní stížnosti proti již konstatovanému usnesení, je za daného stavu věci pouze žalobkyně M. B.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 31. října 2002

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj