IV. ÚS 604/12 #2Usnesení ÚS ze dne 14.03.2012

IV.ÚS 604/12 ze dne 14. 3. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ve věci ústavních stížností stěžovatelky Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a. s., IČO: 29235871, se sídlem v Brně, Špitálka 8, zastoupené JUDr. Milanem Zábržem, advokátem se sídlem v Brně, Veveří 57, o spojení věcí, takto:

I. Ústavní stížnost stěžovatelky vedená pod sp. zn. IV. ÚS 172/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 38 C 76/2011-11 ze dne 2. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 173/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 18 C 79/2011-14 ze dne 25. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 174/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 48 C 77/2011-19 ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 175/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 38 C 74/2011-23 ze dne 2. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 176/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 48 C 76/2011-19 ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 177/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č. j. 5 EC 229/2011-43 ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 178/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou č. j. 14 EC 27/2011-47 ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. III. ÚS 179/12 směřující proti rozsudku Okresního soud Brno-venkov č. j. 7 C 199/2011-20 ze dne 31. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 591/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 47 C 45/2011-18 ze dne 23. 12. 2011, sp. zn. IV ÚS 592/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 651/2011-21 ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 593/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 522/2011 ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 594/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 491/2011-9 ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 595/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 477/2011-11 ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 596/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 13 C 77/2011-17 ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 597/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 49 C 74/2011 ze dne 29. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 598/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 479/2011 ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 599/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 496/2011 ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 600/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 510/2011-17 ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 601/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 604/2011-19 ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 603/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 684/2011-16 ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 604/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 692/2011-16 ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 605/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Blansku č. j. 78 EC 1943/2011-38 ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. IV. ÚS 606/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 512/2011-14 ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. IV. ÚS 804/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku č. j. 9 EC 145/2011-53 ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. IV. ÚS 805/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 47 C 43/2011-16 ze dne 27. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 806/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 138/2011-7 ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. I. ÚS 807/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 72 C 529/2011-13 ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 808/12 směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 20 C 79/2011-20 ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 809/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č. j. 7 EC 200/2011-53 ze dne 16. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 810/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č. j. 9 EC 199/2011-56 ze dne 4. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 811/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně č. j. 404 EC 239/2011-44 ze dne 20. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 812/12 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové č. j. 121 EC 222/2011-20 ze dne 10. 2. 2012, se spojují ke společnému řízení.

II. Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. IV. ÚS 172/12, sp. zn. IV. ÚS 173/12, sp. zn. II. ÚS 174/12, sp. zn. I. ÚS 175/12, sp. zn. IV. ÚS 176/12, sp. zn. I. ÚS 177/12, sp. zn. I. ÚS 178/12, sp. zn. III. ÚS 179/12, sp. zn. II. ÚS 591/12, sp. zn. IV ÚS 592/12, sp. zn. IV. ÚS 593/12, sp. zn. II. ÚS 594/12, sp. zn. I. ÚS 595/12, sp. zn. IV. ÚS 596/12, sp. zn. I. ÚS 597/12, sp. zn. I. ÚS 598/12, sp. zn. III. ÚS 599/12, sp. zn. II. ÚS 600/12, sp. zn. III. ÚS 601/12, sp. zn. II. ÚS 603/12, sp. zn. IV. ÚS 604/12, sp. zn. IV. ÚS 605/12, sp. zn. IV. ÚS 606/12, sp. zn. IV. ÚS 804/12, sp. zn. IV. ÚS 805/12, sp. zn. II. ÚS 806/12, sp. zn. I. ÚS 807/12, sp. zn. IV. ÚS 808/12, sp. zn. I. ÚS 809/12, sp. zn. I. ÚS 810/12, sp. zn. III. ÚS 811/12, sp. zn. II. ÚS 812/12, budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 604/12.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě uvedených ústavních stížností se jedná o věci, které spolu skutkově souvisejí - je dána jednota stěžovatelky, je namítán totožný zásah do vlastnického práva a do práva na spravedlivý proces spočívající v nepřiznání náhrady nákladů řízení ve výši požadované stěžovatelkou, a ústavní stížnosti směřují proti obdobným rozhodnutím (o zaplacení tzv. bagatelní částky z titulu nezaplaceného jízdného a přirážky k jízdnému, neboť vedlejší účastníci cestovali vozidlem Dopravního podniku města Brna, a.s. bez platné jízdenky). Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 14. března 2012

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu