IV. ÚS 598/15 #1Usnesení ÚS ze dne 22.03.2016

IV.ÚS 598/15 ze dne 22. 3. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaromíra Jirsy, soudců JUDr. Jana Musila a JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti stěžovatelky GASPER-F.W. s.r.o., se sídlem Most, Čepirohy 115, IČ: 40233740, zastoupené Mgr. Andreou Krásnou, advokátkou se sídlem Římská 14, Praha 2, proti rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 11. 2014 č. j. 9 Co 414/2014-369 a Okresního soudu v Mostě ze dne 31. 3. 2014 č. j. 15 C 378/2004-313, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhala zrušení výše uvedených rozsudků. Je přesvědčena, že jimi byla porušena její základní práva a svobody podle čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 89 odst. 2 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, podle čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě.

Dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 3. 2016 oznámila advokátka stěžovatelky Ústavnímu soudu, že stěžovatelka bere ústavní stížnost ze dne 27. 2. 2015 proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 11. 2014 č. j. 9 Co 414/2014-369 a proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 31. 3. 2014 č. j. 15 C 378/2004-313 s ohledem na skutečnost, že Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 10. 2. 2016 č. j. 21 Cdo 1205/2015-411 vyhověl dovolání stěžovatelky a tyto napadené rozsudky zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu v Mostě k dalšímu řízení, zpět.

Proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2016

JUDr. Jaromír Jirsa

předseda senátu