IV. ÚS 557/06Usnesení ÚS ze dne 08.11.2006

IV.ÚS 557/06 ze dne 8. 11. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické o ústavní stížnosti P. H., zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem Advokátní kanceláře ve Valašském Meziříčí, Poláškova 2, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 3 To 22/2006, ze dne 10. 5. 20006 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č. j. 31 T 23/95-4283, ze dne 11. 2. 2005, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhal v souvislosti s napadenými rozsudky vydání nálezu, že postupem orgánů činných v trestním řízení byla porušena jeho základní lidská práva a svobody týkající se délky pobytu ve vazbě a dále nepřiměřené délky trvání trestního řízení.

Podáním ze dne 25. 10. 2006, doručeným Ústavnímu soudu dne 26. 10. 2006, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2006

Vlasta Formánková

předsedkyně senátu