IV. ÚS 553/01Usnesení ÚS ze dne 25.06.2002

IV.ÚS 553/01 ze dne 25. 6. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 553/01

Ústavní soud rozhodl dne 25. června 2002 ve věci ústavní stížnosti J.U., zastoupeného JUDr. V.H., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 2. 2001, čj. 3 To 9/2001-1397, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. V tomto směru zjistil Ústavní soud z obsahu spisu 2 T 28/99 Krajského soudu v Brně, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen dne 12. 7. 2001, jeho zástupci dne 16. 7. 2001. Byla-li tedy ústavní stížnost podána na poštu dne 14. 9. 2001, stalo se tak již po uplynutí uvedené zákonné lhůty, jejíž běh skončil 13. 9. 2001.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 25. června 2002

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj