IV. ÚS 548/03Usnesení ÚS ze dne 27.10.2003

IV.ÚS 548/03 ze dne 27. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 548/03

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti L. a V. H., oba zastoupeni JUDr. J. P., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 17. 6. 2003, sp. zn. 40 Co 609/2002, a rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 20. 8. 2002, sp. zn. 8 C 311/93,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé napadají svou ústavní stížností shora označená rozhodnutí obecných soudů z důvodů v ústavní stížnosti uvedených. V těchto však zároveň uvedli, že ve věci bylo dne 22. 9. 2003 současně podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Za této situace, kdy současně s ústavní stížností bylo podáno dovolání, je třeba, s odkazem na obsah sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb., považovat ústavní stížnost zatím za nepřípustnou, a proto byla podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. října 2003

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj