IV. ÚS 524/02Usnesení ÚS ze dne 22.10.2002

IV.ÚS 524/02 ze dne 22. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 524/02

Ústavní soud rozhodl dne 22. října 2002 ve věci návrhu D. K.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, ačkoli byla vyzvána přípisem Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2002, doručeným jí dne 23. 9. 2002, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinila. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 22. října 2002

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj