IV. ÚS 3984/19 #1Usnesení ÚS ze dne 31.01.2020

IV.ÚS 3984/19 ze dne 31. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele V. R., t. č. Vazební věznice Praha-Pankrác, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2019 sp. zn. 67 To 392/2019 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. září 2019 č. j. 46 PP 44/2019-114, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním ze dne 10. 12. 2019, doručeným dne 12. 12. 2019, a označeným jako "Ústavní stížnost".

2. Protože stěžovatel nebyl zastoupen advokátem na základě plné moci podle § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl dopisem, který mu byl doručen dne 18. 12. 2019, vyzván k odstranění této vady. K tomu byla stěžovateli stanovena lhůta 40 dnů a současně byl poučen o následcích jejího nedodržení.

3. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě (ale ani do dnešního dne) napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2020

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj