IV. ÚS 39/98Usnesení ÚS ze dne 18.05.1998

IV.ÚS 39/98 ze dne 18. 5. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 39/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 18. května 1998 ve věci návrhu L.K., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván dopisem Ústavníhosoudu ze dne 4. 2. 1998, doručeným mu dne 5. 2. 1998, k odstranění vad návrhu, ani v prodloužené lhůtě do 31. 3. 1998, ani ve lhůtě od 10. do 15. 5. 1998, jak o ni žádal dalším dopisem ze dne 26. 3. 1998, tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné. V Brně dne 18. května 1998

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj