IV. ÚS 380/99Usnesení ÚS ze dne 17.09.1999

IV.ÚS 380/99 ze dne 17. 9. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

'

IV. ÚS 380/99 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o návrhu L. M.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. srpna 1999 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 12. srpna 1999. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě u určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. září 1999

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj