IV. ÚS 376/02Usnesení ÚS ze dne 05.08.2002

IV.ÚS 376/02 ze dne 5. 8. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu K. B., t.č. ve Věznici v Ostrově nad Ohří, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. 6. 2002 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 10. 7. 2002. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2002

JUDr.Eva Zarembová

soudce zpravodaj