IV. ÚS 343/98Usnesení ÚS ze dne 22.04.1999

IV.ÚS 343/98 ze dne 22. 4. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 22. dubna 1999 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského ve věci ústavní stížnosti ing. I. E., zastoupeného JUDr. Stanislavem Krejčím, advokátem AK, Bzenecká 5, 628 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 1998, čj. 13 Co 100/98-50, a usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 24. 5. 1995, čj. E 2786/94-3, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost ze dne 3. 7. 1998 vzal stěžovatel podáním ze dne 14. 4. 1999 zpět. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., Ústavním soudu, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné:

V Brně dne 22. dubna 1999

JUDr. Eva Zarembová

předsedkyně senátu