IV. ÚS 3297/11 #1Usnesení ÚS ze dne 31.01.2012

IV.ÚS 3297/11 ze dne 31. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti společnosti Bazcom, a. s., se sídlem v Praze 2, náměstí Míru 820/9, zastoupené JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem Advokátní kanceláře v Praze 2, náměstí Míru 820/9, proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 8. 2011 č. j. 9 EC 12/2010-32, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhala zrušení shora označeného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem.

Podáním ze dne 19. 1. 2012, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 1. 2012, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky citovaného ustanovení byly v projednávané věci naplněny, Ústavní soud v souladu s ním řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2012

Vlasta Formánková, v. r.

předsedkyně senátu Ústavního soudu