IV. ÚS 318/04Usnesení ÚS ze dne 08.12.2004

IV.ÚS 318/04 ze dne 8. 12. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu paní R. H. proti odložení podání Ústavním soudem ČR ze dne 27. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 472/04,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Z uvedeného plyne, že Ústavní soud nerozhoduje, a není tudíž příslušný k rozhodování, o návrhu podaném proti jeho vlastnímu rozhodnutí. Za tohoto stavu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2004

JUDr. Michaela Židlická

soudce zpravodaj