IV. ÚS 311/98Usnesení ÚS ze dne 18.08.1998

IV.ÚS 311/98 ze dne 18. 8. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 311/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti H.Š., zastoupené JUDr. V.F., proti rozhodnutím O.Ú., okresního pozemkového úřadu, sp. zn. PÚ 1360/9G-Č, ze dne 13. 5. 1998, PÚ 1311/96-Bg, ze dne 11. 9. 1996, a PÚ 1645/95-Bg, ze dne 1. 11. 1996, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhá zrušení shora označených rozhodnutí pozemkového úřadu, aniž v důvodech svého návrhu uvedla, které z ústavně zaručených práv mělo být uvedenými rozhodnutími porušeno. Prvým z uvedených rozhodnutí, jak Ústavní soud zjistil z připojených příloh, tj. rozhodnutím sp. zn. 1360/96, ze dne 13.5.1998, vydaným podle § 9 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, O.Ú., okresní pozemkový úřad, zamítl návrh stěžovatelky, že je vlastnicí pozemků v uvedeném rozhodnutí přesně označených. Proti tomuto rozhodnutí byl přípustný opravný prostředek ke krajskému soudu (§ 9 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), o čemž byla stěžovatelka řádně v napadeném rozhodnutí poučena, přitom z obsahu její ústavní stížnosti ani z přiložených dokladů neplyne, že by opravný prostředek ke krajskému soudu podala. V poměru k tomuto rozhodnutí proto musela být její ústavní stížnosti jako nepřípustná odmítnuta podle § 43 odst. I písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť stěžovatelka nevyužila všech procesních prostředků, které jí zákon k ochraně jejích práv poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona). V poměru ke zbývajícím dvěma rozhodnutím shora označeným, sp. zn. PÚ 1311/96, ze dne 11. 9. 1996, a sp. zn. PÚ 1645/95, ze dne l. 11. 1996, byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelka totiž k podání ústavní stížnosti proti těmto rozhodnutím není oprávněna, neboť jak bylo zjištěno z jejich obsahu, nebyla účastnicí řízení, které jejich vydání předcházelo [§ 72 odst. 1 písm. a) citovaného zákona].

2 IV. ÚS 311/98

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 1998

JUDr. Fva Zarembová soudce zpravodaj