IV. ÚS 3102/12 #1Usnesení ÚS ze dne 05.11.2012

IV.ÚS 3102/12 ze dne 5. 11. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Miloslavem Výborným ve věci ústavní stížnosti V. Ch., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2012 č. j. 64 Co 194/2012-66 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. 4. 2012 č. j. 11 C 129/2010-49 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka byla přípisem Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2012 doručeným jí dne 10. 9. 2012 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Stanovená lhůta uplynula dne 1. 10. 2012. Téhož dne byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty k odstranění vad; žádosti bylo vyhověno a lhůta byla prodloužena do 31. 10. 2012, avšak ani v této prodloužené lhůtě vady odstraněny nebyly.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2012

Miloslav Výborný, v. r.

soudce zpravodaj