IV. ÚS 295/02Usnesení ÚS ze dne 27.06.2002

IV.ÚS 295/02 ze dne 27. 6. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 295/02

Ústavní soud rozhodl o návrhu J.F.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 14. 5. 2002 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 3. 6. 2002. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2002

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj