IV. ÚS 2708/11 #1Usnesení ÚS ze dne 21.11.2011

IV.ÚS 2708/11 ze dne 21. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou o ústavní stížnosti Ing. Z. V., proti neoznačenému rozsudku, kterým byl odsouzen k úhradě dluhu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. 9. 2011 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2011, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzvu k odstranění vad stěžovatel, jak patrno z poštovní doručenky, převzal dne 10. 10. 2011.

V určené lhůtě reagoval stěžovatel sdělením ze dne 12. 10. 2011, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 10. 2011, ve kterém uvedl, že žádného advokáta nezná, advokátní komora v Brně jeho problémy zřejmě nebude řešit, a proto žádá Ústavní soud, aby získal k jeho věci potřebnou dokumentaci od příslušného soudu a zajistil jeho ústavní právo na spravedlivý proces.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené 30denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2011

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj