IV. ÚS 260/03Usnesení ÚS ze dne 04.07.2003

IV.ÚS 260/03 ze dne 4. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 260/03

Ústavní soud rozhodl dne 4. července 2003 ve věci ústavní stížnosti 1) JUDr. E. K., 2) M. K., obou zastoupených JUDr. A. D., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 6. 2. 2001, čj. 11 C 442/98-67, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2002, čj. 12 Co 207/2001-94,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. O takový případ nepřípustnosti ústavní stížnosti jde i v projednávané věci, neboť z obsahu spisu 11 C 442/98 Okresního soudu v Třebíči Ústavní soud zjistil, že stěžovatelé proti napadenému rozsudku podali dne 6. 5. 2003 dovolání. Vzhledem ke sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb. bude tedy ústavní stížnost považována za přípustnou až po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s tím, že 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti počne běžet dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku bez ohledu na způsob rozhodnutí o něm a lhůta zůstane zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. července 2003

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj